Herrmann & synové

  HomePage » Próza »

Cikaniáda

Ion Budai-Deleanu

Cikaniáda

Autor  tohoto mystifikujícího směšnohrdinského satirického eposu, který vznikl v době počínajícího “národního obrození” a stojí na samém počátku novodobé rumunské literatury, byl pokrokový liberálně smýšlející historik, filolog a básník (narozen v roce1760 v Sedmihradsku, zemřel roku 1820 ve Lvově). Cikaniádou se přihlásil k odkazu žánrově spřízněných prací světových autorů – od antické Žabomyší války až po Ariosta, Rabelaise, Cervantese či Tassoniho. Námět svého eposu ztvárnil ve shodě s osvícenskou literaturou zejména prostřednictvím satirických alegorií. Ve dvanácti zpěvech rozvíjí na příběhu cesty skupiny „cikánů“ za štěstím parabolu rumunského národního osudu. Hlavní děj je doplněn četnými symbolickými příběhy či pohádkovými událostmi, symbolickými strukturami (utopie, burleska) nebo promluvami hrdinů o svobodě, formách vlády, o vlastenectví apod.

Českému čtenáři toto dílo zprostředkovává kongeniální přebásnění Josefa Hiršala. Kniha byla připravena k vydání nakladatelstvím Odeon v roce 1972, vytištěný náklad byl však zničen, neboť překladatel Josef Hiršal byl již v té době “na indexu” . Tento básníkův počin tak nyní bude zpřístupněn čtenářské veřejnosti vlastně poprvé.

 Název originálu: Tiganiada
Jazyk originálu: rom.
Jméno překladatele: Josef Hiršal

Tento titul bude vydán v roce 2022