Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Myšlenky moderních skladatelů

Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.)

Myšlenky moderních skladatelů

Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat: otázky využití náhody v hudební kompozici (Pierre Boulez), vztahu instrumentální a elektronické hudby (Karlheinz Stockhausen), konkrétní hudby (Pierre Schaeffer), možností a mezí hudebního serialismu (Iannis Xenakis), vztahu hudby a řeči (Steve Reich), problematiky hudební formy (György Ligeti), ale i obecnějších otázek hudebního experimentování (John Cage) nebo hudební estetiky (Morton Feldman). Poválečné „hudební myšlení“ se tak čtenáři prostřednictvím těchto úvah otevírá ve vší své rozmanitosti.Rok vydání:2022
Jméno překladatele: Josef Fulka (fr.), Jan Petříček (něm.) a Petr Zvěřina (angl.)

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2022