Herrmann & synové

  HomePage » Ukázky a recenze »

Moře širé a konec nevidět

Lucie Kacrová, Jan Nepomuk Piskač

Dílo Lucie Kacrové představuje živoucí kulturní fenomén Českých Budějovic bez nadsázky rodinné stříbro města a jeho uměleckého milieu, které zároveň překračovala daleko za hranice místní kulturně-sociální bubliny. Její výtvarné umění určovalo a doteď určuje nejen vizuál budějovických kulturních akcí, ale přináší jim přidanou hodnotu, významně spoluutváří jejich ducha. Její volná tvorba, ilustrace a grafiky podněcují umělecké výboje na budějovické scéně, aktuálně v podobě vzpomínkového festivalu VIA LUCIS MEMORIÁL 2023, série výstav, autorských čtení, hudebních produkcí a happeningů. Její výtvarné dílo vybízí k dialogu s ostatními uměleckými druhy, příkladně s literární a slovesnou tvorbou. Publikace grafického díla v doprovodu básní Jana Nepomuka Piskače sleduje záměr představit Lucii Kacrovou netoliko samostatně jako suverénní výtvarnici, ale jako inspirátorku počinů na sousedních uměleckých polích.