Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Kritika praktického rozumu

Immanuel Kant

Kritika praktického rozumu

Friedrich Nietzsche svého času prohlásil Kantův kategorický imperativ za nebezpečný životu: podle Nietzchových slov může Kantova morální filosofie, jež je zaznamenána v Kritice praktického rozumu, dokonce přivést k zániku celý národ. Toto životu nebezpečné dílo nyní nabídneme českému čtenáři v novém překladu od Tomáše Koblížka. Nutno poznamenat, že nejde pouze o text, který znepokojoval myslitele věčného návratu. Kantova Kritika praktického rozumu je také a především jedním ze základních spisů moderní filosofické etiky. Dodnes patří k nepominutelným referenčním bodům jak v kontinentální, tak analytické tradici filosofování o morálce a morální povinnosti.Rok vydání:2024
Název originálu: Kritik der praktischen Vernunft
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 1788
Jméno překladatele: Tomáš Koblížek

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2024