Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Putování a jiné eseje

Jean-François Lyotard

Putování a jiné eseje

Otázka, kterou si v různých souvislostech klade Jean-Francois Lyotard, současný francouzský filosof, je stále stejná: jak můžeme něco vědět o tom, že věci jsou? Tímto způsobem otevírá filosofické myšlení k přítomnosti, a to jak ve smyslu záhadné časové dimenze, jež nám stále uniká, tak i k přítomnosti, kterou žijeme a kterou poznáváme nejen prostřednictvím filosofických textů, nýbrž i v malířství. Lyotardovo Putování i další eseje, které jsou v tomto svazku obsaženy, svědčí o autorově hlubokém smyslu pro to, co nic nezpřítomňuje, protože samo je přítomností. Ale jeho úvahy o čase, smyslovém pociťování či o pocitu vznešeného jsou především pozoruhodným pokusem spojit etiku s estetikou a filosofii s literaturou.Rok vydání:2001
Počet stran:152
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Jméno překladatele: Miroslav Petříček
Grafická úprava: Dušan Straňák
Obálka: Otakar Karlas

formát knihy:
Tištěná (198Kč 170Kč)

Hodnocení