Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Objevení evropského ducha

Bruno Snell

Objevení evropského ducha

Soubor studií o vzniku evropského ducha u Řeků vydal autor, německý klasický filolog (1896–1986), poprvé knižně r. 1946 a v dalších vydáních ho vždy rozšiřoval až na počet sedmnácti. Mapuje v nich zrod ducha u řeckého člověka od neosobního θυμός, se kterým rozmlouvá homérský hrdina, až po uvědomění si vlastního já, vědomí, svědomí (συνείδησις). Ve svých pozorováních vychází důsledně z jazyka, protože to bylo právě filologické a jazykově psychologické pozorování, jež umožnilo ukázat cestu k počátkům obrazu světa a nakonec k vytváření přírodovědných pojmů podle příslušného stupně vývoje myšlení. Tento vývoj vede od eposu k dějepisu a zeměpisu, k theogonii a kosmologii a k přírodní filosofii, od lyriky k Hérakleitovi, od dramatu k Sókratovi a Platónovi. Od lidového přemýšlení o ctnostech jde i filosofická cesta Sókratova k poznání obecných pojmů. Ve všem jde o seberealizaci lidského ducha. Některé studie tak představují takřka minimonografie o základních řeckých pojmech (např. ἀγαθός, ἀρετή, αἰδώς, νοεῖν, θεᾶσθαι, βούλειν...).

O atraktivitě knihy, jež měla zásadní význam pro novou orientaci poválečné generace směrem k „evropanství“, svědčí nejen počet vydání, ale též skutečnost, že byla přeložena téměř do všech světových jazyků; Snell je totiž kromě své vysoké odbornosti též vynikajícím spisovatelem.


Obsah
1. Pojetí člověka u Homéra
2. Víra v olympské bohy
3. Svět bohů o Hésioda
4. Procitnutí osobnosti v rané řecké lyrice
5. Pindarův hymnus na Dia
6. Mýtus a skutečnost v řecké tragédii
7. Aristophanes a estetika
8. Lidské a božské vědění
9. Ke vzniku dějinného povědomí
10. Nabádání ke ctnosti. Krátká kapitola z řecké etiky
11. Podobenství, řirovnání, metafora, analogie. Cesta od myšlení mýtického k logickému
12. Tvoření přírodovědných pojmů v řečtině
13. Symbol cesty
14. Objevení lidskosti a náš postoj k Řekům
15. O hravosti u Kallimacha
16. Arkádie. Objevení duchovní krajiny
17. Teorie a praxe
18. Doslov 1974Rok vydání:2023
Název originálu: Die Endeckung des Geistes: Studien zur Entstehung des europäischen Denkens
Vydavatel originálu: Vandenhoeck + Ruprecht Gm
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 1946
Jméno překladatele: Daniel Korte

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023