Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Základní mravní pojmy a postoje

Robert Spaemann

Základní mravní pojmy a postoje

Robert Spaemann (19272018) byl profesorem filosofie na mnichovské universitě a katolicky orientovaným filosofem. V osmi kapitolách knížky o etikých otázkách, které si každý čas od času klade:

Je vše dobré nebo zlé pouze "pro někoho" a "k něčemu"?

Může člověk žít zdařilým životem bez ohledu na jiné lidi?  Co znamená být spravedlivý?

Světí účel prostředky? Kam až sahá naše odpovědnost za následky našeho jednání?

Co činí z jednání dobré jednání? Existuje kritérium k mravnímu posouzení jednání?

Jak se vyrovnávat s tím, co je neodvratné, co není v naší moci? Má vůbec smysl snažit se změnit skutečnost?

Kniha není formálně odbornou monografií, vznikla přepisem přednášek pro Bavorský rozhlas v roce 1981. Je tedy stylem populárnější, což ale není v tomto případě na škodu, protože Spaemann je erudovaným znalcem témat, o nichž v přednáškách hovoří. Všechna témata jsou pro etiku velmi důležitá a stále vysoce aktuální.

 

 

 Rok vydání:2022
Název originálu: Moralische Grundbegriffe
Vydavatel originálu: C. H. Beck
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 1982
Jméno překladatele: Karel Hlavoň

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023