Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Persekuce a umění psát

Leo Strauss

Persekuce a umění psát

Slavný soubor esejů zabývajících se vlivem politiky a zvláště hrozícího pronásledování na podobu, kterou slavní filosofové minulosti dávali svým pojednáním. Strauss byl přesvědčen, že od starověku až do doby raně moderní byla filosofie riskantním povoláním a filosofové se museli mít na pozoru před těmi svými čtenáři, kteří se pokládali za spravedlivé strážce statu quo. Proto rozvinuli zvláštní „umění psát“, jímž své často neortodoxní a podvratné myšlenky sdělovali těm, komu byly určeny, a zároveň je skrývali před zraky ostatních. Oč přesně v této esoterické komunikaci mohlo jít, autor ilustruje na příkladech tří velkých židovských myslitelů, Maimonida, ha-Leviho a Spinozy.Název originálu: Persecution and the Art of Writing
Vydavatel originálu: The Free Press
Jazyk originálu: eng.
Rok vydání originálu: 1952
Jméno překladatele: Tomáš Suchomel

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023