Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko

Antické Řecko

Zobrazeno: 

Záviš Kalandra: Parmenidova filosofie Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená na interpretaci učení...
Zdeněk Kratochvíl (ed.): Hérakleitos z Efesu – Řeč o povaze bytí Překlad Hérakleitových zlomků vznikal od roku 1982 v noční vrátnici Národního muzea, pořídili jej Štěpán Kosík a Zdeněk Kratochvíl, kteří jsou rovněž autory komentáře. Poznámky tehdy vzniklé se...
Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově Řeči Obsáhlý výklad všech zachovaných zlomků díla Hérakleita z Efesu chce ukázat, že tento myslitel není „Temný“, ale že „ve svém spise se vyjadřuje jasně a srozumitelně, ... stručnost a pádnost výkladu...
Zdeněk Kratochvíl, Jan Bouzek: Od mýtu k logu K překonání dnešní krize hodnotové i skutečnostní orientace chce přispět i tato knížka, pojednávající o jedné z nejmarkantnějších změn vývoje lidského myšlení, související se vznikem filosofie....
Zdeněk Kratochvíl, Jan Bouzek: Řeč umění a archaické filosofie Kniha navazující volně na předchozí svazek se zabývá archaickým Řeckem v 7. a 6. století před Kristem a sleduje postupné uvědomování si sebe sama jako svobodné individuality v pozemském světě v...
Zdeněk Kratochvíl, Jan Bouzek: Proměny interpretací Studie, která ve své první části ukazuje dosud exponované téma vztahu plurality a ucelenosti napříč dějinami v průběhu celé antiky, a to nejen pokud jde o Řecko. Mapuje směřování jednotlivých částí...
Tomáš Vítek: Empedoklés / Studie Jako většina předsókratovských nauk, je i filosofie Empedokleova kosmická. Věnuje se hierarchii a původu světa, bohům a člověku jako jednotce uzavřené v rámci tohoto celku. Empedoklés – „muž boží“,...
Tomáš Vítek: Empedoklés / Zlomky Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází...
Tomáš Vítek: Empedoklés / Komentář Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně...
Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....
Tomáš Vítek: Sedm mudrců a jejich výroky Sedmice mudrců, kteří působili v Řecku archaické doby a mezi něž byli mimo jiné řazeni i slavný filosof Thalés z Mílétu nebo athénský mudrc a zákonodárce Solón, reprezentuje formu moudrosti, která...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku I. Od věštců k losům První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku III. Země a mrtví Třetí díl Věštění v antickém Řecku s podtitulem Země a mrtví přináší ve třech oddílech výklad pěti skupin induktivních věštebných technik, jež byly využívány v řecké a římské antice nebo ve...
Tomáš Vítek: Věštění v antickém Řecku IV. Mezi vodou a ohněm Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná...

Výsledek:  1  Zobrazuji 115 (z celkem 15)