Herrmann & synové

  HomePage » Poezie »

Abecedadas

Aphronek

Abecedadas

Ve svém originálním básnickém projektu se autor, který je zároveň původcem grafické podoby knihy, vyrovnává se sevřeností abecední formy. S lexikem, kterým ji vyplňuje, nakládá s volností, v níž lze vystopovat vzdálené odkazy dadaismu a surrealismu. Objeví se také více či méně závažná témata, jako je duchovní rozvoj, sebepoznání, politická a občanská angažovanost, láska, drogy apod. V podtextu dýchá poučenost a vhled, ale také vřelé zaujetí a veselá strhující hravost.Rok vydání:2015
Počet stran:112
Grafická úprava: Aphronek
Obálka: Aphronek

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]