Herrmann & synové

  HomePage » Poslední Římané »

Poslední legrace

Ausonius

Poslední legrace

Decimus Magnus Ausonius je nejvýraznějším světským latinským básníkem pozdní antiky. „Světský“ neznamená „nekřesťanský“, nýbrž hluboce nasycený kulturou řeckých mýtů a římských dějin, pěstující „literaturu pro literaturu“. Výbor zahrnuje asi polovinu Ausoniova díla tak, aby obsáhl všechny polohy: něžně milostné, lyricky krajinopisné, uctivě vzpomínkově elegické, křesťansky zbožné i politicky devótní. Dominují však polohy humorné a hravé: frašky, hříčky mytologické, intelektuální a jazykové, groteskně obscénní či pornografické. Bilingvní vydání s úvodní studií připravil Martin C. Putna, výbor obsahuje i překlady K. Šiktance, M. Bažila a R. Neuhöfera.ISBN:978-80-87054-61-1
Rok vydání:2019
Počet stran:312
Vazba:Vázaná
Formát:12x16 cm
Jméno překladatele: Martin C. Putna, Karel Šiktanc, Martin Bažil, Rudolf Neuhöfer
Grafická úprava: Helena Šantavá
Obálka: Helena Šantavá

formát knihy:
Tištěná (297Kč 250Kč)

Hodnocení