Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Manifest za filosofii a jiné texty

Alain Badiou

Manifest za filosofii a jiné texty

Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem, jako jsou umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy myšlení, jež by umožnila zajít o krok dál za horizont, do nějž filosofii uzavírají dominantní myšlenkové proudy 20. století. Kniha v českém prostředí poprvé představuje základní motivy Badiouovy ontologické koncepce, kterou rozvinul o rok dříve v prvním dílu svého základního textu Bytí a událost.ISBN:978-80-87054-37-6
Rok vydání:2014
Počet stran:136
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Jméno překladatele: Ondřej Krochmalný
Obálka: Marta Krochmalná

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]