Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus »

Proklos

Radek Chlup

Proklos

Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně antických helénských filosofů. Významně ovlivnil středověkou, renesanční i německou klasickou filosofii, přesto však v českém prostředí zůstává takřka neznámý. Předkládaná publikace je v celosvětovém měřítku prvním systematickým úvodem do Proklova myšlení. Po základním historickém úvodu do novoplatonismu podává zevrubný rozbor Proklovy metafyziky, etiky a náboženství. Ve druhé části se soustředí na Proklovo pojetí poezie, mýtu a symbolu, a předkládá též překlad spisu O Platónových námitkách v Ústavě proti Homérovi a básnickému umění, který je pokusem o usmíření Homéra s Platónem, a je tak zajímavý nejen pro filosofy, ale též pro religionisty a literární vědce.ISBN:978-80-87054-16-1
Rok vydání:2009
Počet stran:456
Vazba:Vázaná
Formát:17x24 cm
Grafická úprava: Otakar Karlas
Obálka: Otakar Karlas

formát knihy:
Tištěná (555Kč 470Kč)

Hodnocení