Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Poetika obrazů

Jean Epstein

Poetika obrazů

Český výbor z textů francouzského básníka, filosofa, spisovatele a filmového tvůrce, který se svými experimentálními snímky zařadil do tzv. první francouzské avantgardy. Výběr se zaměřil na jedné straně na literární, filosofické a filmově estetické eseje a statě osvětlující vývojové etapy Epsteinova teoretického a kritického myšlení, a na straně druhé na články odrážející stanoviska, která Epstein zaujímal k vlastní a současné umělecké literární, filmové a výtvarné produkci a k jejím významným představitelům.Rok vydání:1997
Počet stran:304
Vazba:Vázaná
Formát:12x17 cm
Jméno překladatele: Ladislav Šerý
Grafická úprava: Dušan Straňák
Obálka: Dušan Straňák

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]