Herrmann & synové

  HomePage

Novinky

Doporučujeme

Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...
Stanislav Sousedík: Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Jako pramene autor užívá Hegelových, na berlínské univerzitě konaných přednášek na toto téma,...
Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...
Gilles Deleuze: Záhyb. Leibniz a baroko Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z...
Desideriu Gecse: Historie českých komunit v Rumunsku Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu „český Banát“ v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé...
Radek Chlup: Corpus Hermeticum Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu...
Recenze a ukázky