Herrmann & synové

  HomePage

Novinky

Doporučujeme

Thomas Alexander Szlezák: Platón. Mistr antického myšlení Kniha Platón. Mistr antického myšlení uvádí čtenáře systematicky, ale přístupnou formou do Platónova života, díla a myšlení. Je psána s erudicí jednoho z nejvýznamnějších klasických filologů...
Jacob Taubes: Západní eschatologie Západní eschatologie (1947) — jediná kniha, kterou J. Taubes za života vydal — podává historickou syntézu západního duchovního odkazu z hlediska náboženské apokalyptiky, jejíž počátky odhaluje od...
Franz Rosenzweig: Hegel a pruský stát Franz Rosenzweig (1886–1929) patří coby autor spisu Hvězda vykoupení z roku 1921 k nejvýznamnějším židovským myslitelům 20. století. Své hegelovské disertace, kterou sepsal pod vedením Friedricha...
Georg Trakl: Básně / Gedichte Georg Trakl (1887–1914) byl rakouský lyrický básník, jehož díla oplývající bohatou symboličností obrazů tvoří základ rakouské poezie 20. století. Předkládané vydání první básníkovy publikované...
Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...
David Flusser: Židovské prameny raného křesťanství Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...
Recenze a ukázky