Herrmann & synové

  HomePage

Novinky

Doporučujeme

Franz Rosenzweig: Hegel a pruský stát Franz Rosenzweig (1886–1929) patří coby autor spisu Hvězda vykoupení z roku 1921 k nejvýznamnějším židovským myslitelům 20. století. Své hegelovské disertace, kterou sepsal pod vedením Friedricha...
Georg Trakl: Básně / Gedichte Georg Trakl (1887–1914) byl rakouský lyrický básník, jehož díla oplývající bohatou symboličností obrazů tvoří základ rakouské poezie 20. století. Předkládané vydání první básníkovy publikované...
Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...
David Flusser: Židovské prameny raného křesťanství Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...
Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...
Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....
Recenze a ukázky
Připravované tituly Předpokládané datum uvedení do prodeje