Herrmann & synové

  HomePage » info »

O nás

info

O nás

Nakladatelství Herrmann & synové se zaměřuje především na společenskovědní literaturu, zejména filosofickou. Vedle klíčových prací teoretiků postmoderny vydalo řadu titulů zaměřených na starověké a raně křesťanské filosofické myšlení a zpřístupnilo edice bilingvních textů (Hérakleitos, Empedoklés, Corpus Hermeticum). Vydává i malonákladovou krásnou literaturu, například překlady francouzské avantgardy nebo také díla méně známých českých autorů.