Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus »

Filosofické myšlení hellenistického židovstva

František Kovář

Filosofické myšlení hellenistického židovstva

Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského, která vyšla poprvé v roce 1922. „Proto chci alespoň ... připomenouti v hlavních znacích povahu a směry řecké filosofie v oné době ... a na tomto podkladě pojednati nejprve o obecných znacích filosofického myšlení hellenistického židovství, a konečně o jednotlivých projevech tohoto myšlení, jak se nám jeví v literárních představitelích hellenistického židovství.“Rok vydání:1996
Počet stran:216
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (198Kč 170Kč) [Nedostupné]