Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko »

Od mýtu k logu

Zdeněk Kratochvíl, Jan Bouzek

Od mýtu k logu

K překonání dnešní krize hodnotové i skutečnostní orientace chce přispět i tato knížka, pojednávající o jedné z nejmarkantnějších změn vývoje lidského myšlení, související se vznikem filosofie. Zatímco jeden z autorů usiluje o výklad z pramenů dochovaných literárních dokumentů nejstarších filosofů, druhý doplňuje diskusi o širší kulturně-historický obraz starověkého Řecka a jeho sousedů na počátku doby železné. Obojí přístup se pokouší jak o řešení otázek jedné z klíčových kapitol dějin lidského myšlení, tak chce analýzou tehdejších výzev doby a způsobu odpovědí na tyto otázky přispět k orientaci v aporiích a možnostech naší doby.Rok vydání:1994
Počet stran:176
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná (166Kč 140Kč)

Hodnocení