Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko »

Proměny interpretací

Zdeněk Kratochvíl, Jan Bouzek

Proměny interpretací

Studie, která ve své první části ukazuje dosud exponované téma vztahu plurality a ucelenosti napříč dějinami v průběhu celé antiky, a to nejen pokud jde o Řecko. Mapuje směřování jednotlivých částí pluralitního světa mýtopoetické zkušenosti, které srovnává s rostoucí tendencí k univerzalismu. Druhá část je věnována vztahu mysli a umění ve starověku.Rok vydání:1996
Počet stran:200
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]