Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus »

Prolínání světů

Zdeněk Kratochvíl

Prolínání světů

Publikace mapuje období filosofického a náboženského synkretismu pozdní antiky v 1. a 2. století n. l. V pestré směsici řeckých a orientálních duchovních systémů sleduje autor linii platónsky orientované filosofie, která prochází raně křesťanskými spisy od Jana Evangelisty až po Klémenta Alexandrijského, díly hellénizovaných Židů, především Filóna Alexandrijského, naukami gnostiků či spisy hermetického korpusu. Kniha obsahuje i komentované ukázky příslušných děl.Rok vydání:1991
Počet stran:126
Vazba:Brož.
Formát:14x21 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]