Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Živly

Josef Kroutvor

Živly

Ve svém souboru filosofických esejů se autor, jemuž byli předsókratovští myslitelé vždy bližší než Aristotelés, dovolává mytického pojetí přirozenosti lidského bytí v duchu starořeckého filosofa Empedoklea, jenž vnímal živelnost jako projev božské dychtivosti, ale také infantility, do které teprve lidský rozum vnáší náznak uspořádání a vyrovnání se s temností archetypů. V publikaci najdeme úvahy o přírodě, a lidské psychice, o společnosti i etice, stejně jako rozbor významu živlů coby podstaty bytí.Rok vydání:1997
Počet stran:104
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]