Herrmann & synové

  HomePage » Poslední Římané »

O Písni písní

Órigenés

O Písni písní

Órigenés z Alexandrie je jedním z nejvlivnějších i nejdiskutovanějších myslitelů pozdní antiky: zakladatel křesťanské teologie i novoplatonik, biblista i "křesťanský gnostik". Tento svazek nabízí překlad podstatných částí jednoho z Órigenových klíčových děl: z výkladu ke starozákonní Písni písní, v budoucnu kultovního textu evropské mystiky. Martin C. Putna doplnil svazek o úvodní studii o vlivu órigenovských komentářů k Písni písní v evropském myšlení, o vysvětlující poznámky k textu komentářů a konečně o překlad samotné /Písně písní/z oné verze, s níž Órigenés pracoval a který se velmi liší od hebrejského originálu i od moderních překladů: z řecké Septuaginty.Rok vydání:2000
Počet stran:260
Vazba:Brož.
Formát:11x16 cm
Jméno překladatele: Martin C. Putna, Jakub Sitár
Grafická úprava: Helena Šantavá
Obálka: Helena Šantavá

formát knihy:
Tištěná (198Kč) [Nedostupné]