Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus »

O delfském E

Plútarchos

O delfském E

Dialogický spis přeložený Radkem Chlupem, který ve své studii představuje Plútarcha jako náboženského filosofa „navýsost pozoruhodného a originálního“, jenž je považován za otce řeckého synkretismu. „Plútarchovsko-apollónské téma nám nabízí vzácnou příležitost ke vstupu do jiného a v mnohém ohledu cizího světa, který se však paradoxně ukazuje jako jeden ze základů světa naší vlastní zkušenosti. To je ostatně zcela v duchu delfského Poznej sebe sama!, o němž zde bude řeč.“Rok vydání:1995
Počet stran:222
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Jméno překladatele: Radek Chlup
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]