Herrmann & synové

  HomePage » Všechny tituly

Novinky

Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury

Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...

Stanislav Sousedík: Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad

Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Jako pramene autor užívá Hegelových, na berlínské univerzitě konaných přednášek na toto téma,...

David Flusser: Židovské prameny raného křesťanství

Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...

Bedřich Schwarzenberg: Poslední lancknecht

Kdo byl Bedřich ze Schwarzenbergu narozený na samém sklonku 18. století? Syn slavného otce, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Voják bojující nejen v rakouské armádě proti revolucím v letech...

Richard J. Bernstein: Proč dnes číst Hannah Arendtovou

Richard Berstein je přední americký filosof, který propojuje americkou filosofickou tradici (pragmatismus a analytickou filosofii) s kontinentální (Kritickou teorií). Zároveň se osobně znal s...

Myriam Revaultová D'Allonnes: Proč lidé vedou války?

Nikdo nemá rád válku, protože válka s sebou přináší jen utrpení a muka a rozsévá smrt. Dokážeme si ale představit svět bez válek? Jak se válka liší od jiných forem násilí? Je válka projevem...

Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů

Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...

Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I

První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....

Jan Šimsa: Horror vacui

V úvodu knihy Horror vacui si mladý výtvarník Jan Šimsa položil tři základní otázky: Existuje vůbec něco, čemu můžeme říkat prázdnota? Je v přírodě přirozené místo pro prázdnotu? Je naší...