Herrmann & synové

  HomePage » Všechny tituly

Všechny tituly

Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu

Friedrich Nietzsche svého času prohlásil Kantův kategorický imperativ za nebezpečný životu: podle Nietzchových slov může Kantova morální filosofie, jež je zaznamenána v Kritice praktického rozumu,...

Plútarchos: O Hérodotově zlovolnosti

Plútarchos (kolem 46 – kolem 127 po Kr.) z boiótské Chairóneie se zlobí na otce dějepisu Hérodota (kolem 484 – kolem 425 př. Kr.), že ve svých Dějinách, popisujících řecko-perské války, se zlým...

Georg Trakl: Básně / Gedichte

Kniha je věnována první publikované sbírce básní významného rakouského básníka Georga Trakla (1887–1914). Otevírá jí studie, která rozebírá okolnosti vzniku sbírky a principy autorovy poetiky, ale...

Jacques Derrida: Dar smrti

Derridova esej Donner la mort je zcela...

François Laruelle: Tajná teologie pro lidi bez náboženství

Jak by mělo vypadat myšlení, které by úděl člověka nespojovalo s údělem různých náboženství? Výchozím axiomem knihy je člověk jakožto bytost bez-náboženství (etre sans-religion), jež je dějinami...

Robert Spaemann: Základní mravní pojmy a postoje

Robert Spaemann (19272018) byl profesorem filosofie na mnichovské universitě a katolicky...

Thomas Alexander Szlezák: Platón

Kniha jednoho z největších žijících znalců antické filosofie představuje souhrnný a spolehlivý úvod do Platónova života, díla a myšlení. Silou argumentace, pozorností k detailu a suverenitou...

Georg Picht: Zkušenost dějin

Útlá knížka, v níž Georg Picht jako filosof podává nárys pojmu zkušenosti s ohledem na téma dějin, představuje původně přednášku z roku 1957 určenou k usnadnění dialogu mezi teology a fyziky. Picht...

Peter Trawny: Krize pravdy

Co je pravdivé, co je nepravdivé? Peter Trawny objasňuje z filosofické perspektivy současnou krizi pravdy. Zuří mohutná bitva o pravdu: fake news, alternativní fakta, konspirační teorie, lživý...

Leo Strauss: Persekuce a umění psát

Slavný soubor esejů zabývajících se vlivem politiky a zvláště hrozícího pronásledování na podobu, kterou slavní filosofové minulosti dávali svým pojednáním. Strauss byl přesvědčen, že od starověku...

Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury

Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních „traumat“. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy německý...

Stanislav Sousedík: Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad

Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Jako pramene autor užívá Hegelových, na berlínské univerzitě konaných přednášek na toto téma,...

David Flusser: Židovské prameny raného křesťanství

Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...

Bedřich Schwarzenberg: Poslední lancknecht

Kdo byl Bedřich ze Schwarzenbergu narozený na samém sklonku 18. století? Syn slavného otce, vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Voják bojující nejen v rakouské armádě proti revolucím v letech...

Richard J. Bernstein: Proč dnes číst Hannah Arendtovou

Richard Berstein je přední americký filosof, který propojuje americkou filosofickou tradici (pragmatismus a analytickou filosofii) s kontinentální (Kritickou teorií). Zároveň se osobně znal s...

Myriam Revaultová D'Allonnes: Proč lidé vedou války?

Nikdo nemá rád válku, protože válka s sebou přináší jen utrpení a muka a rozsévá smrt. Dokážeme si ale představit svět bez válek? Jak se válka liší od jiných forem násilí? Je válka projevem...

Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů

Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...

Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I

První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....

Jan Šimsa: Horror vacui

V úvodu knihy Horror vacui si mladý výtvarník Jan Šimsa položil tři základní otázky: Existuje vůbec něco, čemu můžeme říkat prázdnota? Je v přírodě přirozené místo pro prázdnotu? Je naší...

Antonin Artaud: Texty II

Surrealistické období Artaudovy tvorby se vyznačuje vehementním napadáním základů evropské civilizace a zoufalou touhou podat zprávu o vlastní neschopnosti myslet a psát, jež se později v dopisech...

Antonin Artaud: Texty I

Artaudovo hledání alternativ k evropské kulturní tradici jej dovedlo nejprve k římskému císaři Heliogabalovi, „korunovanému anarchistovi“, bezuzdnému prostopášníkovi a uctívači slunečního kultu,...

Miroslav Petříček: Majestát zákona

Na základě studia detektivních románů tzv. americké drsné školy se autor snaží postihnout, co představuje zlo v kontextu moderní společnosti a jeho důsledky pro spravedlnost, právo a zákon. Zločin...

Jan A. Kozák: Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu...

Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům

Bilingvní vydání spisku autora, jenž ve své době nejodvážněji otevřel křesťanskou víru řecké vzdělanosti. Hlavním účelem tohoto díla, v němž se Kléméns obracel na průměrně vzdělané pohany znuděné...

Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví (De viris illustribus)

Český čtenář dostává do rukou stejný soubor medailonů pozdněantických křesťanských autorů, jaký měl k dipozici středověký evropský vzdělanec: dílo svatého Jeronýma, jakési svébytné work in...

Michel Foucault: Myšlení vnějšku

Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho...

Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie

V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi...

Libor Hofman: Druhý díl

Druhý díl je volným pokračováním Knížky, na jejíž poetiku ve hře se slovy, myšlenkami, čarami a plochami navazuje, přičemž všemu opět vládne v Knížce definovaný okazionismus. Součástí publikace...

Michel Foucault: Historie šílenství v době klasicismu

Historie šílenství, Foucaultova disertační práce, je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství....

Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a...


Výsledek:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazuji 1 do 30 (z celkem 156 nových titulů)