Herrmann & synové

  HomePage » Všechny tituly

Novinky

Jacob Taubes: Západní eschatologie

Západní eschatologie (1947) — jediná kniha, kterou J. Taubes za života vydal — podává historickou syntézu západního duchovního odkazu z hlediska náboženské apokalyptiky, jejíž počátky odhaluje od...

Georg Picht: Zkušenost dějin

Útlý spis Georga Pichta pojednává s ohledem na téma dějin tradované koncepce zkušenosti a času. Původně se jednalo o přednášku z roku 1957 určenou pro dialog mezi teology a fyziky. Picht v ní...

Hannah Arendtová, Walter Benjamin: Lovení perel

Hannah Arendtová publikovala v roce 1968 esej s jednoduchým názvem Walter Benjamin (1892–1940). Téhož roku uveřejnila i jeho anglickou verzi jako předmluvu k prvnímu anglickému vydání Benjaminových...

Leo Strauss: Perzekuce a umění psát

Kniha Perzekuce a umění psát, již mnozí znalci Straussovy filosofie považují za jeho vůbec nejdůležitější dílo, je souborem esejů, jež spojuje téma vztahu politiky a filosofického spisovatelství....

Peter Trawny: Krize pravdy

Jak vážná je současná krize pravdy? Trawnyho stejnojmenná kniha nepřizvukuje hlasům varujícím před alternativními pravdami, nepanikaří a nemoralizuje, nýbrž věcně analyzuje, jak se to s pravdou má....

Franz Rosenzweig: Hegel a pruský stát

Franz Rosenzweig (1886–1929) patří coby autor spisu Hvězda vykoupení z roku 1921 k nejvýznamnějším židovským myslitelům 20. století. Své hegelovské disertace, kterou sepsal pod vedením Friedricha...

Georg Trakl: Básně / Gedichte

Georg Trakl (1887–1914) byl rakouský lyrický básník, jehož díla oplývající bohatou symboličností obrazů tvoří základ rakouské poezie 20. století. Předkládané vydání první básníkovy publikované...

Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury

Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...

Stanislav Sousedík: Hegelova filosofie náboženství. Kritický výklad

Námětem knihy je všeobecně srozumitelná, přehledná rekonstrukce Hegelovy filosofie náboženství. Jako pramene autor užívá Hegelových, na berlínské univerzitě konaných přednášek na toto téma,...