Herrmann & synové

  HomePage » Staroseveřané »

Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky

Jiří Starý

Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století,kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a mnoha citáty ilustruje formy, jichž zákonodárství v různých dobách nabývalo, a zabývá se rovněž otázkou pojetí pravdy či spravedlnosti v chápání starých Seveřanů z časů ságahrdinských či mytologických písní Starší Eddy. Poskytuje tak překvapivý a v českém prostředí ojedinělý vhled do každodenního života i myšlenkového světas taroseverské společnosti doby vikinské a skandinávského středověku.ISBN:978-80-87054-33-8
Rok vydání:2013
Počet stran:216
Vazba:Vázaná
Formát:14x21 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (249Kč) [Nedostupné]