Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Perzekuce a umění psát

Leo Strauss

Perzekuce a umění psát

Kniha Perzekuce a umění psát, již mnozí znalci Straussovy filosofie považují za jeho vůbec nejdůležitější dílo, je souborem esejů, jež spojuje téma vztahu politiky a filosofického spisovatelství. Leo Strauss ukazuje na výkladu děl tří židovských myslitelů (Maimonides, ha-Levi, Spinoza), že vznik řady filosofických spisů, včetně těch náležejících do hlavního kánonu západní tradice, byl zásadně ovlivněn snahou jejich autorů vyhnout se politickému pronásledování. Tato snaha vedla k vytvoření specifického umění, jež autorovi umožňuje sdělit, co sdělit chce, aniž by to přitom — s ohledem na politickou situaci — musel říkat otevřeně. Toto spisovatelské umění, jež je vlastní celé tradici politického myšlení až do osvícenství, zahrnuje kombinaci spolehlivé komunikace se znalým čtenářem a dovedného skrývání důležitých částí nauk, zvláště těch, které mohou být považovány za neortodoxní.

LEO STRAUSS (1899-1973) patří k nejvlivnějším politickým myslitelům 20. století. Narodil se v hessenském Kirchhainu, studoval na univerzitách v Hamburgu, Freiburgu a Marburgu. V roce 1934 emigroval z nacistického Německa do Velké Británie, v roce 1938 odešel do Spojených států, kde deset let vyučoval politickou vědu a filosofii na New School for Social Research. V roce 1949 se stal profesorem politické filosofie na chicagské univerzitě, kde působil až do roku 1968 a kde také napsal většinu svých nejdůležitějších prací. Straussovo myšlení se opírá o důkladné studium antických, středověkých a raně novověkých autorů a rovněž o znalost starozákonní tradice. Jeho texty ukazují aktuálnost klasických děl politické filosofie, která při náležitém uchopení dokáží podnětně promlouvat i k novodobému čtenáři. Od 30. let je pro Straussovu pozici charakteristické úsilí o nové pochopení poměru mezi esoterickým a exoterickým aspektem politických děl, a tudíž i o nové zhodnocení vztahu mezi politikou a filosofií respektive mezi filosofií a náboženstvím. Značnou pozornost věnoval Strauss otázce přirozeného práva, jež považoval za nutné měřítko morálních hodnot, politického rozhodování i pozitivního zákona a jehož moderní krizi považoval za znak hluboké krize naší civilizace.ISBN:978-80-87054-76-5
Rok vydání:2022
Počet stran:235
Vazba:Brož.
Formát:13x20 cm
Název originálu: Persecution and the Art of Writing
Vydavatel originálu: The Free Press
Jazyk originálu: eng.
Rok vydání originálu: 1952
Jméno překladatele: Tomáš Suchomel

formát knihy:
Tištěná (438Kč 364Kč)

Hodnocení

Zákazníci, kteří si tento titul koupili také:
Lovení perel
Lovení perel