Herrmann & synové

  HomePage » Svět archaických kultur

Svět archaických kultur

Zobrazeno: 

Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.): Věštění a prorokování v archaických kulturách Sborník vznikl v rámci přednáškového cyklu Věštby a proroctví, zorganizovaného v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. U kultur Egypta, Babylónie, Izraele, Číny, Řecka, Říma, Arabů, Irska,...
Jiří Starý, Sylva Fischerová (eds.): Mýtus a geografie Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický...
Jiří Starý, Josef Hrdlička (eds.): Spánek a sny Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických...
Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.): Mudrosloví v archaických kulturách Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách...
Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.): Zákon a právo v archaických kulturách Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických...
Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.): Řád a chaos v archaických kulturách Kolektivní studie Řád a chaos v archaických kulturách přináší sedm statí předních českých badatelů, kteří analyzují pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách. Všechny studie spojuje...
František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská I-II František Lexa (1876–1960), původně středoškolský profesor matematiky a fyziky, byl díky svému dlouhodobému zájmu o staroegyptské náboženství a magii a o psychologii náboženství přiveden k...

Výsledek:  1  Zobrazuji 17 (z celkem 7)