Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Západní eschatologie

Jacob Taubes

Západní eschatologie

Západní eschatologie, Taubesova dizertace a jediná kniha, kterou za života vydal, usiluje o historickou syntézu západního duchovního odkazu z hlediska náboženské apokalyptiky, jejíž počátky odhaluje od hebrejských proroctví přes antiku a rané křesťanství, sleduje její středověké oživení u Jáchyma z Fiore a odkrývá její pozdní sekularizované formy u Kanta, Hegela, Marxe a Kierkegaarda. Jeho cílem je ukázat trvalý vliv revoluční mesiášské teleologie na západní filozofii, dějiny a politiku. Přijetí myšlenky, že čas jednoho dne skončí, má podle Taubese zásadní důsledky pro politické myšlení. Jestliže je přirozený čas zakoušen jakožto věčný cyklus událostí, pak jsou „dějiny“ časovou oblastí, v níž mohou lidé díky aktivním rozhodnutím měnit vývoj událostí. Zatímco univerzální dějiny píší vítězové, mesiášská či apokalyptická událost vstupuje do dějin a dává hlas utlačovaným.

Taubesova kniha je důležitým prvkem intelektuální konstelace, k níž patří jména Walter Benjamin, Ernst Bloch, Carl Schmitt, Hans Jonas, Karl Löwith, Eric Voegelin, Hans Blumenberg, Peter Sloterdijk, Alain Badiou, Jan Assmann či Giorgio Agamben. V českém prostředí navíc Taubesovo svébytné pojetí západních dějin vyzývá ke konfrontaci s Kacířskými eseji Jana Patočky.Název originálu: Abendländische Eschatologie
Vydavatel originálu: VMSB MATTHES & SEITZ BERLIN
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 2001
Jméno překladatele: Pokorný, Martin

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023