Herrmann & synové

  HomePage » Poezie »

Básně / Gedichte

Georg Trakl

Básně / Gedichte

Kniha je věnována první publikované sbírce básní významného rakouského básníka Georga Trakla (1887–1914). Otevírá jí studie, která rozebírá okolnosti vzniku sbírky a principy autorovy poetiky, ale zmiňuje rovněž některé skutečnosti z básníkova života, jimž bývá připisován velký vliv na jeho poezii. Jádrem knihy je bilingvní vydání básní, tj. německý text, nově zeditovaný na základě prvního vydání a nejnovějších rukopisů, a nový český umělecký překlad, který se snaží skloubit věrnost předloze se zachováním co možná největší části jejích formálních a jazykově symptomatických rysů. Další částí je podrobný lematický komentář, který se pokouší objasnit stavbu všech básní a veršů a nabídnout jejich možný smysl. Jako příloha jsou přetištěny hlavní dochované verze básní ze sbírky, opět na způsob bilingvy. Závěrečnou část knihy tvoří překladatelská poznámka, v níž jsou ozřejmeny jak principy nového překladu, tak některé typické prvky Traklovy řeči, jež překlad nejvíce problematizují.Rok vydání:2022
Jazyk originálu: ger.

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023