Herrmann & synové

  HomePage » Ukázky a recenze

Ukázky a recenze

Zobrazeno: 

Walter Benjamin: Berlínská kronika Milému Stefanovi Chci přivolat zpět ty, kteří mne uvedli do města. Neboť právě dítě, jemuž v osamělých hrách roste nejtěsnější blízkost k městu, potřebuje a hledá si průvodce do...
Lucie Kacrová, Jan Nepomuk Piskač: Moře širé a konec nevidět Dílo Lucie Kacrové představuje živoucí kulturní fenomén Českých Budějovic bez nadsázky rodinné stříbro města a jeho uměleckého milieu, které zároveň překračovala daleko za hranice místní...
André Breton: Ukázka z chystané knihy Manifesty surrealismu Rozpustná ryba ... když zavřou hřbitov, promění se můj hrob v bárku, která se lehce drží na moři. V bárce nikdo není, jen tu a tam prosvitne skrze cáry noci žena se zvednutýma rukama,...
Bedřich ze Schwarzenbergu: Ukázka z knihy Poslední lancknecht Moje stará Paříž Paříž je zkrášlena. Ulice, náměstí, čapka medvědice národních gardistů, monumenty a pomníky zvětšeny. Bronzová socha císaře s historickou pokrývkou hlavy a v klasické...
Richard J. Bernstein: Ukázka z knihy Proč dnes číst Hannah Arendtovou Od vydání Eichmanna v Jeruzalémě se vedou velké debaty o tom, jak přesně Arendtová Eichmanna popisuje. Podle mého názoru její popis přesný není. Dnes víme mnohem více o Eichmannově minulosti v...
Myriam Revaultová D'Allonnes: Ukázka z knihy Proč vedou lidé války? Není tak hloupého člověka, který by dával přednost válce před mírem. Hérodotos Nikdo samozřejmě nemáme rádi válku. Žádný člověk si nepřeje jít do války, nechce ji zažít ani jí...
David Flusser: Ukázka z knihy Židovské zdroje raného křesťanství Ježíš a pietismus Druhého chrámu Ježíš měl blízko ke světu chasidů („zbožných“), a ti měli zase blízko ke světu rabínských učenců; ve všem se s nimi ale neshodovali. Profesor Šmuel...
Stanislav Sousedík: Ukázka z připravované knihy Hegelova filosofie náboženství Podle ortodoxního křesťanského učení je jeden Bůh, ale v rámci Božího bytí (Boží „esence“, jak theologové říkají) existují tři Osoby, Otec, Syn a Duch Svatý. Theologové dále učí, že Boží existenci...
Peter Trawny: Ukázka z připravované knihy Krize pravdy Předmluva Zuří mohutná bitva o pravdu: fake news, alternativní fakta, konspirační teorie, lživý tisk, velký reset, falšování dějin, postfaktická doba – veřejností otřásají hesla a diskuse...
Leo Strauss: Ukázka z připravované knihy Leo Strausse Ukázka z připravovaného souboru esejů Leo Strausse „Persekuce a umění psát“, ve kterých se autor zabývá vlivem politiky a pronásledování na to, jakou formu slavní filosofové minulosti dávali svým...
Plútarchos: Ukázka z připravované knihy O Hérodotově zlovolnosti O Hérodotově zlovolnosti 1. Mnoho lidí, milý Alexandře, už oklamal Hérodotův styl, protože je prostý a nenamáhavý a snadno přechází z předmětu na předmět; ale ještě více lidí toto...
Thomas Alexander Szlezák: Ukázka z připravované knihy Platón 1. Mé dřívější práce o Platónovi se zaměřovaly na hermeneutiku dialogů, na jejich metafyziku i na analýzu do velké míry nepochopeného způsobu, jímž v detailu probíhá filosofická komunikace....
François Laruelle: Ukázka z připravované knihy Tajná teologie pro ne-nábožné VÍRA A VYZNÁNÍ ČLOVĚK OSOBNĚ JAKO APRIORI UNIVERZÁLNÍ Budu klást symboly víry ve formě zvláštních axiomů, a vysvětlím tak, že víra, již považuji za niternou nebo...
Robert Spaemann: Ukázka z připravované knihy Základní mravní pojmy a postoje Předmluva Někdy se říká, že je samo sebou jasné, co je morální. Kdyby tomu tak bylo, pak by každé slovo o tom bylo zbytečné. To, co je samo sebou jasné, nelze vykládat z něčeho jiného, co...
Mark Coeckelbergh: Ukázka z připravované knihy Zelený Leviatan Kapitola 2 Leviathan Reloaded Klimatická změna a UI jako hobbesovský problém pro zranitelnou civilizaci Úvod Příběh na začátku této knihy vychází z myšlenky, že dva vzájemně...
Maria Janion: Ukázka z připravované knihy Znepokojivé slovanství Druhá obava je spojena s faktem, že každý etnický mýtus, mýtus kmenové identity, se stává podhoubím nacionalismu a kořistí fašistů. To platí například pro předválečnou myšlenku „rodoslavismu“...
Walter Benjamin: Ukázka z připravované korespondence Waltera Benjamina a Hannah Arendtové Vybaluji svou knihovnu (úryvek) Co všechno se jen nevynoří z paměti a nenaléhá na vás, jakmile se zavrtáte do hory krabic, abyste z ní vytáhli knihy na denní, či spíše noční, světlo! Nic...

Výsledek:  1  Zobrazuji 117 (z celkem 17)