Herrmann & synové

  HomePage » Svět archaických kultur »

Zákon a právo v archaických kulturách

Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík (eds.)

Zákon a právo v archaických kulturách

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a logiku, která se zrcadlí ve struktuře procesů a způsobech trestání. Neschází ani rozbor otázky, nakolik byly zákony pouze výrazem společenských ideálů svých tvůrců a nakolik se vztahovaly k reálné soudní a sociální praxi, jaký byl poměr zákona a morálky a komplikovaná otázka spravedlnosti a dodržování zákona. Kniha je uvedena rozsáhlou srovnávací studií.ISBN:978-80-87054-24-6
Rok vydání:2010
Počet stran:352
Vazba:Vázaná
Formát:17x24 cm
Grafická úprava: Libor Hofman
Obálka: Libor Hofman

formát knihy:
Tištěná (333Kč) [Nedostupné]