Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus »

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské

Zuzana Vítková

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské

Řecké slovo /gnósis/znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou spásu (která představovala návrat do světa božského). Gnostické interpretace se napájely z mnoha tradic (náboženských, filosofických i mytologických), ale základním zdrojem pro ně byl Starý zákon v čele s počátkem knihy Genesis, který je věnován stvoření světa a prvního člověka. Gnostičtí vykladači přistupovali k biblickému příběhu velmi kriticky, ale zároveň byli přesvědčeni, že obsahuje hluboký smysl, který lze náležitou interpretací objasnit. S pomocí řady paralel a interpretačních prostředků proto mezi řádky hledali „pravý příběh“, který se nachází za tím oficiálním. Tato kniha představuje a analyzuje různé verze gnostického mýtu o stvoření Adama a Evy, jejich porušení zákazu jíst ze stromu poznání a vyhnání z ráje, které jsou řazeny k tzv. setovské gnósi.ISBN:978-80-87054-51-2
Rok vydání:2017
Počet stran:200
Vazba:Brož.
Formát:16x23 cm.
Grafická úprava: Otakar Karlas
Obálka: Otakar Karlas

formát knihy:
Tištěná (222Kč 190Kč)

Hodnocení