Herrmann & synové

  HomePage

Novinky

Doporučujeme

Michel Foucault: Historie šílenství v době klasicismu Historie šílenství, Foucaultova disertační práce, je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství....
Mihail Sebastian: Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem „Židovský román“ vychází roku 1934 pod názvem Už dva tisíce let. V této rafinované kompozici autor jasnozřivě rozkrývá a kriticky nazírá „lidskou komedii“ (či drama?) v její mnohovrstevnatosti....
Jiří Starý (ed.): Lživé ságy starého Severu Ságy označované jako „lživé“ patří k málo známým staroseverským literárním žánrům. Jejich počátek můžeme hledat na Islandu na počátku dvanáctého století – nikoliv náhodou v době, kdy počaly...
Michail Bakunin: Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II Bakuninův text vydaný pod názvem Bůh a stát vznikl v letech 1870–1871, kdy se již nejméně deset let utvářely proudy a koncepce sociálního hnutí a anarchistický antiautoritářský socialismus se stal...
Gilles Deleuze: Záhyb. Leibniz a baroko Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z...
Radek Chlup: Corpus Hermeticum Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu...
Recenze a ukázky