Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody

Mark Coeckelbergh

Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody

Jak sílí globální klimatické změny a jak se ve veřejném prostoru stále častěji diskutuje o umělé inteligenci, objevují se i různé představy, zda by UI nešla využít právě pro řešení klimatické krize. Marc Coeckelbergh ve své knize Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody (s podtitulem Průvodce svobodou v době klimatické změny a umělé inteligence) ukazuje, že ve chvíli, kdy si položíme otázku „Může umělá inteligence zachránit planetu?“, bychom se měli ptát i takto: „Znamená to, že se budeme muset vzdát politické svobody?“ Ještě před příchodem Zeleného Leviathana, který by mohl být pověřen řízením změny klimatu, by se tedy klíčovými tématy diskuse měla stát svoboda samotná. Autor hledá řešení především v liberální tradici, pro kterou je osobní svoboda nejvyšší hodnotou, a předkládá originální argumentaci o budoucnosti technologií a životního prostředí. V diskusi s mysliteli politické filosofie rozšiřuje význam svobody a zároveň se snaží vyvarovat takových modelů vlády, jež by se mohly postupně rozvinout jako autoritářské. Navrhuje, abychom vedle diskuse o spravedlnosti a rovnosti promýšleli různá kolektivní opatření a spoluprací na globální úrovni přijali pozitivní a vztahové pojetí svobody. Ta by se už neměla týkat pouze lidí, ale i mimolidských bytostí, a umožňovat rozvoj nikoli jen lidské společnosti, ale i světa jako celku. Na rozdíl od snadného libertariánství a absolutní víry ve spásu prostřednictvím technologií se v knize uvažuje nad takovým řešením globální krize, ve kterém by umělá inteligence sehrála důležitou roli zejména při ustavování nového, více inkluzivního politického kolektivu.

***

Belgický filosof Mark Coeckelbergh (*1975) se zabývá filosofií technologie, zejména umělé inteligence, a životního prostředí. Momentálně působí jako profesor Vídeňské univerzity a vede Centrum pro environmentální a technickou etiku (CETE-P) sídlící v Praze. Ve svých textech se zaměřuje na etické aspekty technologického rozvoje, především v oblasti robotiky, umělé inteligence, autonomních systémů a digitální kultury. Často se věnuje problému ovlivňování lidských vztahů, společnosti a přírody moderními technologiemi a klade si otázku, nakolik jsou tyto technologie kompatibilní s morálními a ekologickými hodnotami západní společnosti. Je autorem několika knižních titulů, např. Growing Moral Relations (2012), Human Being @ Risk (2013), Environmental Skill (2015), New Romantic Cyborgs (2017) ad. Do češtiny byla přeložena kniha Etika umělé inteligence (2023).

Vydání knihy podpořil Státní fond kultury ČR.ISBN:978–80–53002–01–1
Rok vydání:2024
Počet stran:168
Vazba:Brož.
Formát:13x20 cm
Název originálu: Green Leviathan or the Poetics of Political Liberty. Navigating Freedom in the Age of Climate Change and Artificial Intelligence
Vydavatel originálu: Routlege
Jazyk originálu: En.
Rok vydání originálu: 2021
Jméno překladatele: Pavel Černovský
Obálka: Vasil Artamonov

formát knihy:
Tištěná (287Kč 244Kč)

Hodnocení