Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Dar smrti

Jacques Derrida

Dar smrti

Derridova esej Donner la mort je zcela nezávislou úvahou v sérii reflexí na téma daru (např. Donner le temps [Paříž: Éditions Galilée, 1991]). Jako ústřední zdroj inspirace slouží jedna z Patočkových Kacířských esejí (jmenovitě: Je technická civilizace úpadková, a proč?) analyzující koncept odpovědnosti a dějinnosti, to vše na pozadí existenciálních obratů, respektive konverzí z mystéria orgiastického na platónské a následně křesťanské, jež představuje dosažení pravé odpovědnosti. Derrida pak aplikuje tyto myšlenky na eticko-religiózní analýzu Izákovy oběti, jak ji předkládá známý dánský myslitel křesťanství Søren Kierkegaard. Jacques Derrida přichází s vlastní originální interpretací role smrtelnosti, nebo chcete-li daru smrti, v genezi odpovědného subjektu, přesahující hranice vyznačené rozumem.

Esej Donner la mort je z pohledu českého překladu atraktivní hned z několika důvodů. Jednak tematizuje a rozvíjí základní Patočkův koncept péče o smrt, což navazuje na sérii publikací a akademické činnosti u příležitosti výročí Patočkova narození a úmrtí, ale rovněž staví do nového světla souvislost smrtelnosti, subjektivity, odpovědnosti, oběti, daru a dějinnosti člověka. Byť je text svým jazykem náročný, jeho myšlenky jsou provokativní a otevírají prostor pro další úvahy.Rok vydání:2022
Název originálu: fr.
Vydavatel originálu: Editions Galielée
Jazyk originálu: Donner la mort
Rok vydání originálu: 1999
Jméno překladatele: Tatiana Badurová

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023