Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení »

Židovské prameny raného křesťanství

David Flusser

Židovské prameny raného křesťanství

Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci představovali v izraelském rozhlasovém vysílání prostřednictvím přednášek své obory. Jelikož David Flusser patřil k význačným znalcům raného křesťanství, judaismu období Druhého chrámu a svitků od Mrtvého moře, úloha zprostředkovat toto téma připadla právě jemu.

Původní účel určil formu publikaci: ve třinácti krátkých kapitolách se autor velmi přístupným stylem zabývá vztahem raného křesťanství a judaismu prvního století občanského letopočtu a předchozích období. Vychází ze srovnávacího rozboru evangelií, dalších částí Nového zákona, Starého zákona, rabínských komentářů a podobenství, spisů Josefa Flavia, řeckých, armajeských i arabských překladů hebrejských spisů.

David Flusser dokazuje, že právě v knihách Nového zákona se zachovaly stopy soudobého židovského myšlení v rámci jeho různých proudů a na konkrétních citacích ukazuje, jak se starší vlivy v novějším učení projevovaly a jak měnily. Poukazuje na Ježíšovo duchovní zázemí, způsob, jímž se inspiroval jak tradičním rabínským učením, tak učením náboženské skupiny Esejců od Mrtvého moře, i to, jak s těmito vlivy originálně zacházel. Rozebírá, jak se liší základní pojmy – mesiášství, konečné vykoupení a samotná víra – v judaismu a křesťanství. Věnuje se významu osobností Jana Křtitele a Pavla z Tarsu a okruhem Ježíšových učedníků a následovníků v Palestině. Sleduje vývoj raného křesťanství, to, jak se postupně nositelé nové smlouvy vymezovali vůči učení Starého zákona a ustanovili vlastní nezávislé myšlení.ISBN:978-80-87054-75-8
Rok vydání:2022
Počet stran:112
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Název originálu: Jewish Sources in Early Christianity
Jazyk originálu: en.
Jméno překladatele: Alice Marxová
Grafická úprava: Libor Hofman

formát knihy:
Tištěná (180Kč 155Kč)

Hodnocení