Herrmann & synové

  HomePage » Foucault, Michel

Foucault, Michel

Michel Foucault: Archeologie vědění V Archeologii vědění se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií (Historie šílenství, Zrození kliniky a Slova a věci). Kriticky reviduje...
Michel Foucault: Historie šílenství v době klasicismu Historie šílenství, Foucaultova disertační práce, je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství....
Michel Foucault: Myšlení vnějšku Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho...
Michel Foucault: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění Nedokončené Dějiny sexuality jsou bezesporu vrcholem Foucaultova díla. Nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se...
Michel Foucault: Dějiny sexuality II-III. Užívání slastí - Péče o sebe Autor se soustřeďuje na zkoumání způsobu, jakým se jedinec v klasickém období stával morálním subjektem svých aktů, a to ve třech hlavních kontextech: v kontextu Životosprávy chápané jako vztah k...
Michel Foucault: Dějiny sexuality III. Péče o sebe Péče o sebe navazuje na motivy pojednávané v předchozím svazku, ovšem tentokrát se zaměřuje na pozdní antiku (Artemidóros, Plútarchos, stoicismus) a její přechod do raného křesťanství. Právě raně...
Michel Foucault: Raymond Roussel Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské...

Výsledek:  1  Zobrazuji 17 (z celkem 7)