Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Dar jazyka

Jiří Haller

Dar jazyka

Výbor deseti statí o češtině přináší základní a zčásti nedostupné texty proslulého jazykovědce, spjatého s časopisem Naše řeč, přiblíží normotvornou historii češtiny od jejího zmrtvýchvstání v době národního obrození až po boje o jazykovou správnost v první polovině 20. století. Především v textech věnovaných jazykové kultuře se snaží ukázat, že Hallerovo buřičství a purismus jsou vedeny snahou o stanovení jasných pravidel posuzování jazykové správnosti. Obsahuje také dva rozbory literárních děl a Hallerovy stylistické a gramatické výklady.

Vybrali a k vydání připravili Jan Chromý a František Martínek.ISBN:978-80-87054-06-2
Rok vydání:2007
Počet stran:248
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Arnošt Štědrý

formát knihy:
Tištěná (168Kč 140Kč)

Hodnocení