Herrmann & synové

  HomePage » Hellénistický synkretismus

Hellénistický synkretismus

Zobrazeno: 

Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům Bilingvní vydání spisku autora, jenž ve své době nejodvážněji otevřel křesťanskou víru řecké vzdělanosti. Hlavním účelem tohoto díla, v němž se Kléméns obracel na průměrně vzdělané pohany znuděné...
Radek Chlup: Proklos Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně antických helénských filosofů. Významně ovlivnil středověkou, renesanční i německou klasickou filosofii, přesto však v českém prostředí...
Radek Chlup: Corpus Hermeticum Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu...
Jakub Hlaváček, Martin Žemla (eds.): Asklépios Dialog Asklépios bývá řazen mezi tzv. filosofická hermetika. Podobně jako texty tzv. Corpus Hermeticum, které autor prokazatelně znal, netvoří jednotný myšlenkový celek, ale shrnuje v podstatě...
Plútarchos: O delfském E Dialogický spis přeložený Radkem Chlupem, který ve své studii představuje Plútarcha jako náboženského filosofa „navýsost pozoruhodného a originálního“, jenž je považován za otce řeckého...
František Kovář: Filosofické myšlení hellenistického židovstva Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského, která vyšla poprvé v roce 1922. „Proto chci alespoň ......
Zdeněk Kratochvíl (ed.): Evangelium pravdy Zdeněk Kratochvíl je uznávaným odborníkem ve studiu gnóse... Má schopnost vcítit se do tehdejšího způsobu myšlení gnóstiků v souvislostech prvotní církve, skrze řeckou filosofii i církevní otce....
Zdeněk Kratochvíl: Prolínání světů Publikace mapuje období filosofického a náboženského synkretismu pozdní antiky v 1. a 2. století n. l. V pestré směsici řeckých a orientálních duchovních systémů sleduje autor linii platónsky...
Jaroslav Matoušek: Gnose Autor byl vůdčí osobností starognostické společnosti Kroužek přátel filosofie a členem pražské lóže martinistů. Jeho studie pojednávající o gnósi pohanské i křesťanské, o gnostických naukách, o...
Zuzana Vítková: Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské Řecké slovo /gnósis/znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou...

Výsledek:  1  Zobrazuji 110 (z celkem 10)