Herrmann & synové

  HomePage » Všechny tituly

Všechny tituly

Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu

Friedrich Nietzsche svého času prohlásil Kantův kategorický imperativ za nebezpečný životu: podle Nietzchových slov může Kantova morální filosofie, jež je zaznamenána v Kritice praktického rozumu,...

François Laruelle: Tajná teologie pro lidi bez náboženství

Jak by mělo vypadat myšlení, které by úděl člověka nespojovalo s údělem různých náboženství? Výchozím axiomem knihy je člověk jakožto bytost bez-náboženství (etre sans-religion), jež je dějinami...

Thomas Alexander Szlezák: Platón

Kniha jednoho z největších žijících znalců antické filosofie představuje souhrnný a spolehlivý úvod do Platónova života, díla a myšlení. Silou argumentace, pozorností k detailu a suverenitou...

Georg Picht: Zkušenost dějin

Útlá knížka, v níž Georg Picht jako filosof podává nárys pojmu zkušenosti s ohledem na téma dějin, představuje původně přednášku z r. 1957 určenou pro dialog mezi teology a fyziky. Picht v ní...

Leo Strauss: Persekuce a umění psát

Slavný soubor esejů zabývajících se vlivem politiky a zvláště hrozícího pronásledování na podobu, kterou slavní filosofové minulosti dávali svým pojednáním. Strauss byl přesvědčen, že od starověku...

Georg Trakl: Básně / Gedichte

Kniha je věnována první publikované sbírce básní významného rakouského básníka Georga Trakla (1887–1914). Otevírá jí studie, která rozebírá okolnosti vzniku sbírky a principy autorovy poetiky, ale...

Myriam D'Allonnes Revaultová: Proč vedou lidé války?

Nikdo nemá rád válku, protože válka s sebou přináší jen utrpení a muka a rozsévá smrt. Dokážeme si ale představit svět bez válek? Jak se válka liší od jiných forem násilí? Je válka projevem...

Maria Janion: Znepokojivé slovanství

Co víme o našem slovanském dědictví? Existovala slovanská mytologie? Jak dnes vyprávět nejranější středoevropské dějiny? Jedna z nejinspirativnějších...

Plútarchos: O Hérodotově zlovolnosti

Plútarchos (kolem 46 – kolem 127 po Kr.) z boiótské Chairóneie se zlobí na otce dějepisu Hérodota (kolem 484 – kolem 425 př. Kr.), že ve svých Dějinách, popisujících řecko-perské války, se zlým...

Jacques Derrida: Dar smrti

Derridova esej Donner la mort je zcela...

David Flusser: Židovské zdroje raného křesťanství

Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...

Ion Budai-Deleanu: Cikaniáda

Autor tohoto mystifikujícího směšnohrdinského satirického eposu, který vznikl v době počínajícího “národního obrození” a stojí na samém počátku novodobé rumunské literatury, byl pokrokový...

Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů

Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...

Richard Bernstein: Proč číst Hannah Arendtovou dnes

Richard Berstein je přední americký filosof, který propojuje americkou filosofickou tradici (pragmatismus a analytickou filosofii) s kontinentální (Kritickou teorií). Zároveň se osobně znal s...

Tomáš Vítek: Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna I

První díl dvoudílné studie zachycuje především proces vnitřní strukturace lidského nitra a sebepojetí v antickém Řecku mezi 8. až 4. stoletím př. n. l. Kniha sleduje mj....

Jan Šimsa: Horror vacui

V úvodu knihy Horror vacui si mladý výtvarník Jan Šimsa položil tři základní otázky: Existuje vůbec něco, čemu můžeme říkat prázdnota? Je v přírodě přirozené místo pro prázdnotu? Je naší...

Antonin Artaud: Texty II

Surrealistické období Artaudovy tvorby se vyznačuje vehementním napadáním základů evropské civilizace a zoufalou touhou podat zprávu o vlastní neschopnosti myslet a psát, jež se později v dopisech...

Antonin Artaud: Texty I

Artaudovo hledání alternativ k evropské kulturní tradici jej dovedlo nejprve k římskému císaři Heliogabalovi, „korunovanému anarchistovi“, bezuzdnému prostopášníkovi a uctívači slunečního kultu,...

Jan A. Kozák: Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu...

Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům

Bilingvní vydání spisku autora, jenž ve své době nejodvážněji otevřel křesťanskou víru řecké vzdělanosti. Hlavním účelem tohoto díla, v němž se Kléméns obracel na průměrně vzdělané pohany znuděné...

Hieronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví (De viris illustribus)

Český čtenář dostává do rukou stejný soubor medailonů pozdněantických křesťanských autorů, jaký měl k dipozici středověký evropský vzdělanec: dílo svatého Jeronýma, jakési svébytné work in...

Michel Foucault: Myšlení vnějšku

Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho...

Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie

V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi...

Libor Hofman: Druhý díl

Druhý díl je volným pokračováním Knížky, na jejíž poetiku ve hře se slovy, myšlenkami, čarami a plochami navazuje, přičemž všemu opět vládne v Knížce definovaný okazionismus. Součástí publikace...

Michel Foucault: Historie šílenství v době klasicismu

Historie šílenství, Foucaultova disertační práce, je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství....

Marie Novotná: Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a...

Ausonius: Poslední legrace

Decimus Magnus Ausonius je nejvýraznějším světským latinským básníkem pozdní antiky. „Světský“ neznamená „nekřesťanský“, nýbrž hluboce nasycený kulturou řeckých mýtů a římských dějin, pěstující...

Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin (Kapitalismus a schizofrenie II)

Tisíc plošin je vrcholným dílem autorského týmu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho a zároveň jedním z nejvýznamnějších teoretických textů, které ve dvacátém století vznikly. V této rozsáhlé a...

Dumitru Ţepeneag: Probuď se do snu

Estetický oneirismus (narozdíl od metafyzického oneirismu romantiků nebo freudovského filosofického oneirismu surrealistů) předpokládá permanentní kontrolující luciditu. Sen je zde vnímán jako...

Lucie Korecká: Sám spatříš svět stínů. Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech

Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic...


Výsledek:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazuji 1 do 30 (z celkem 153 nových titulů)