Herrmann & synové

  HomePage » info »

Ochrana osobních údajů

info

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzikých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (GDPR)

Správce osobních údajů
Jakub Vaníček, IČ: 87991161, příslušný úřad: Městský úřad Havlíčkův Brod

Kontaktní adresa: distribuce@synove.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.

Jaké osobní údaje se zpracovávají
cookies - identifikátor session uložený v prohlížeči
statistické informace o návštěvnosti a využívání stránek (analytics), též používají cookies
e-mailová adresa uživatele jako kontaktní a identifikační údaj
Jméno, adresa doručení v případě doručování přepravcem
Telefonní číslo jako kontaktní údaj pro přepravce
IP adresa Vašeho počítače

Proč a pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají
Stránky používají cookies za účelem poskytování služby "Košík". Bez košíku nelze v e-shopu nic objednat. V prohlížeči se uchovává pouze náhodné číslo.
Cookies používáme také k anonymnímu měření a vyhodnocování návštěvnosti stránek pomocí služby Google Analytics společnosti Google.
Uchovává se e-mailová adresa, jméno a adresa doručení zboží, telefon pro účely plnění kupní smlouvy (doručení zboží).
Server uchovává IP adresu http klienta v logu www serveru za účelem monitorování provozu z bezpečnostních důvodů a analýzy chyb.
Zákonným důvodem zpracování session cookies (pro Košík), e-mailu a dalších identifikačních údajů je to, že jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy (článek 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR a ochrana práv správce a příjemce dat (oprávněný zájem, písm. f) Zadáváte je jen pokud jsou nezbytné pro doručení.

IP adresu a analytics cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6, ods. 1, písm. f) provozovat služby bezpečně a spolehlivě, k čemuž potřebujeme monitorovat provoz serveru. IP adresa není spojována s jinými osobními údaji.

Po jakou dobu se osobní údaje uchovávají
Cookies se nastavují na dobu jednoho roku. Je možné je vymazat v prohlížeči.
E-mail, jméno, adresa, telefon se uchovávají po dobu 10 let z důvodu obhajoby právních nároků správce.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak jsou zpracovávány
Údaje o jménu, adrese doručení a případně telefonní číslo jsou předávány doručovací službě.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit
Právo na informace o zapracování osobních údajů - poskytujeme je zde na této stránce
Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost os. údajů - můžete si zažádat o zaslání všech osobních údajů, které o Vás evidujeme, v elektronické podobě na Váš e-mail. Údaje dostanete v příloze e-mailu v html formátu pro zobrazení v prohlížeči a v přenositelném textovém formátu CSV.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Právo na opravu - pokud zjistíte, že zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti.
Právo na omezení zpracování - pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.
Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s předpisy.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.
O uplatnění svých práv žádejte e-mailem na níže uvedeném kontaktu.

Vaše žádost nebo námitka bude vyřízena co nejdříve, maximálně však do jednoho měsíce. Pokud by docházelo k častému opakovanému žádání o poskytování informací a úkonů v souvislosti s Vašimi právy, případně námitky by byly zjevně neodůvodněné, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kontakt na správce osobních údajů: Jakub Vaníček, Modlíkov 40, 582 22 Přibyslav; distribuce@synove.cz