Herrmann & synové

  HomePage » Antické Řecko »

Hérakleitos z Efesu – Řeč o povaze bytí

Zdeněk Kratochvíl (ed.)

Hérakleitos z Efesu – Řeč o povaze bytí

Překlad Hérakleitových zlomků vznikal od roku 1982 v noční vrátnici Národního muzea, pořídili jej Štěpán Kosík a Zdeněk Kratochvíl, kteří jsou rovněž autory komentáře. Poznámky tehdy vzniklé se staly základem přednášek na FF UK i jinde, a také tohoto knižního vydání. Hérakleitos byl vysoký aristokrat efeské obce, který se zřekl své královské funkce a odešel do asylu Artemidina chrámu, kterému také věnoval své dílo s rysy mysterijní zasvěcovací řeči. Je to zasvěcení do mystéria logu, které neuvádí do podrobenosti, ale do úsilí o jedno–všechno.Rok vydání:1993
Počet stran:88
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Jméno překladatele: Zdeněk Kratochvíl a Štěpán Kosík
Obálka: Tomáš Střítezský

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]