Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Radikální teologie

Jan Motal

Radikální teologie

„Zapomněli jsme na touhu po spravedlnosti,“ prohlásila teoložka a básnířka Dorothee Sölle. Lze naději opět najít v křesťanské víře? Radikální teologie ukazuje slibné cesty, jak nově přemýšlet o lidstvu, přírodě i utrpení. Přibližuje angažované křesťanství z mužské i ženské perspektivy, které vyrůstá ze zkušenosti prvního světa i černošských otrokyň a touží bojovat za spravedlnost sociální i environmentální, hlásat lásku bez hranic genderu a sexuální orientace. Českému čtenářstvu tyto myšlenkově provokativní eseje poprvé přinášejí přehled významných hlasů poválečného radikálního myšlení o křesťanství. Teologie Harveyho Coxe, Dorothee Sölle, Françoise Laruella, Delores S. Williams, Jacquese Ellula, Theodora W. Jenningse či Johna Milbanka a Slavoje Žižeka je otevřená, dialogická a kritická. Ostře se vymezuje proti všem privilegovaným pozicím a výkladům, které ve světě zmnožují utrpení. Netouží zbavit se zodpovědnosti, ale naopak se k ní hlásí. Hledá pevné kořeny víry v nejisté době a navrací člověka na pevnou půdu, z níž může čerpat mízu pro růst lidskosti.

 

Jan Motal je filosof, religionista a filmař. Zabývá se vztahem radikality a dialogu, vyučuje mediální etiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Napsal monografie Dialog uměním a Radikální dramaturgie i řadu článků o filosofii komunikace a umění Martina Bubera. Působí jako vedoucí Centra pro mediální etiku a dialog, člen expertní rady Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a redakční rady Deníku N. Je spoluzakladatelem a jedním z pořadatelů konference o etice dokumentární tvorby na MFDF Jihlava. Píše básně a příležitostně se podílí na různých uměleckých projektech vyjadřujících se k sociálním, politickým a environmentálním problémům moderní doby.ISBN:978-80-87054-86-4
Rok vydání:2023
Počet stran:232
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Libor Hofman

formát knihy:
Tištěná (299Kč 254Kč) [Nedostupné]

Tento titul bude vydán v roce 2024