Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení »

Úvod do (současné) filosofie

Miroslav Petříček

Úvod do (současné) filosofie

V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi filosoficky zamýšlet. Věnuje se srovnání Platóna a Kanta, rozboru Husserlovy fenomenologie a problému smyslu, problému času u Bergsona a Husserla, analýze existence a otázce bytí u M. Heideggera, existencialismu, pojetí jazyka u J. Patočky, francouzskému strukturalismu, filosofii L. Wittgensteina, metafyzice E. Lévinase, postmoderně a otevřené struktuře.Rok vydání:1997
Počet stran:180
Vazba:Brož.
Formát:11x17 cm
Obálka: Kateřina Zachová

formát knihy:
Tištěná (166Kč 140Kč)

Hodnocení