Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Zkušenost dějin

Georg Picht

Zkušenost dějin

Útlý spis Georga Pichta pojednává s ohledem na téma dějin tradované koncepce zkušenosti a času. Původně se jednalo o přednášku z roku 1957 určenou pro dialog mezi teology a fyziky. Picht v ní vychází z pojmu zkušenosti zejména u Aristotela, aby ukázal, jak je i koncepce objektivní zkušenosti v novověké vědě stále zakořeněna v tradici řecké ontologie. Rozborem Kantova pojetí zkušenosti a času ukazuje, jak je také zde – stejně jako v aristotelské koncepci zóon logon echon – člověk pochopen vposled nedějinně. Pichtovi jde o překonání negace dějin spojené s touto tradicí: zkušenost dějin nelze vtěsnat do takových forem zkušenosti, v nichž se skutečné dějiny potlačují. Odtud pak vzniká také potřeba nového pojetí času a pravdy – čas už není reprezentací bytí, ale je sám bytím, které zpřítomňuje nastávající budoucnost, a pravda už neznamená zachycení toho, co je stále a mimo čas, ale sama má dějinnou povahu.

 

GEORG PICHT (1913–1982) byl německý filosof a klasický filolog, žák Martina Heideggera. Po 2. světové válce působil jako ředitel internátního gymnázia Birklehof v Hinterzarten. V polovině 60. let se stal známým sérií článků věnovaných krizi německého školského systému (Die deutsche Bildungskatastrophe). V letech 1965–1978 byl profesorem filosofie na teologické fakultě univerzity v Heidelbergu. Jeho dílo vedle několika sborníků filosofických či pedagogických statí zahrnuje 11 svazků univerzitních přednášek a dalších textů vydaných z pozůstalosti.ISBN:978–80–87054–83–3
Rok vydání:2023
Počet stran:80
Vazba:Brož.
Formát:13x20 cm
Název originálu: Die Erfahrung der Geschichte
Vydavatel originálu: Vittorio Klostermann
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 1958
Jméno překladatele: Václav Dostál

formát knihy:
Tištěná (196Kč 170Kč)

Hodnocení