Herrmann & synové

  HomePage » Apoikia »

Zkušenost dějin

Georg Picht

Zkušenost dějin

Útlá knížka, v níž Georg Picht jako filosof podává nárys pojmu zkušenosti s ohledem na téma dějin, představuje původně přednášku z roku 1957 určenou k usnadnění dialogu mezi teology a fyziky. Picht v ní vychází z tázání se po povaze zkušenosti jako takové, aby se po probrání významu zkušenosti a jejího poměru k poznání u Aristotela obrátil k problematice vztahu mezi zkušeností a moderní vědou. Při zkoumání tématu objektivity našeho myšlení a povahy času ukazuje, jak je naše současné evropské myšlení stále zakořeněno v tradici ustavené Platónem a Aristotelem. Postupně pak dospívá k nástinu svého vlastního pojetí místa člověka v přírodě a v dějinách.

Georg Picht (1913–1982) byl německý filosof a klasický filolog, žák Martina Heideggera, profesor filosofie na teologické fakultě univerzity v Heidelbergu. V jeho myšlenkovém stylu se uplatňuje cenné spojení intelektuální pronikavosti na jedné straně a jasnosti výkladu na straně druhé. Ve své vlastní filosofické koncepci těží z hluboké znalosti antické kultury i moderního myšlení. Jeho texty probírají i složité otázky přehledným způsobem a jsou tak přístupné nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti.Název originálu: Die Erfahrung der Geschichte
Vydavatel originálu: Vittorio Klostermann
Jazyk originálu: ger.
Rok vydání originálu: 1958
Jméno překladatele: Václav Dostál

formát knihy:
Tištěná

Tento titul bude vydán v roce 2023