Herrmann & synové

  HomePage » Próza »

Království bolestné

Stanislaw Przybyszewski

Království bolestné

„Kvaziromán“, či spíše historický dokument o čarodějnickém procesu v baskické provincii Labourt. Autor nepokládá čarodějnictví za jev vykonstruovaný církví, tvrdí, že čarodějnice byly a dosud jsou, že se jedná o pokřivené relikty staré pohanské víry, které pracují s astrologickou botanikou, „pokaženou a poskvrněnou“ Kabalou a praktikami gnostických sekt, Tarotu apod. Autorovým záměrem je zobrazit sabat, jeho vznik a vývoj. Opírá se o studium pramenů – spisy soudobých okultistů, spisy Paracelsovy, zápisy procesů.Rok vydání:1996
Počet stran:178
Vazba:Brož.
Formát:15x21 cm
Jméno překladatele: Jaroslav Radimský

formát knihy:
Tištěná[Nedostupné]